Świąteczne spotkanie dla podopiecznych Hospicjum Domowego dla Dzieci „Oskara i Róży”

18:37

11 grudnia 2016

Wigilia Narodów

18:15

11 grudnia 2016

W Gorzowie już po raz dziesiąty od­by­ła się Wi­gi­lia Na­ro­dów, czyli mię­dzy­kul­tu­ro­we spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li grup et­nicz­nych i mniej­szo­ści na­ro­do­wych za­miesz­ku­ją­cych tereny Polski zachodniej. Czytaj dalej Wigilia Narodów

Leśnicy przewidują srogą i długą zimę

15:01

11 grudnia 2016

Świąteczne kartki odchodzą do lamusa

13:00

11 grudnia 2016

Biegowe Grand Prix

11:10

11 grudnia 2016

Świąteczne kiermasze

10:04

11 grudnia 2016

„Szlachetne paczki” trafiają do ludzi potrzebujących wsparcia

09:17

11 grudnia 2016