Święcenia biskupie w Gorzowie

12:39

16 czerwca 2012

Zbigniew Bodnar

Dziennikarz gorzowskiej redakcji Radia Zachód. Tel. 95 720 47 91.

Święceń biskupich udzielił elektowi ks. prałatowi Tadeuszowi Lityńskiemu abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Jako współkonsekratorzy będą mu towarzyszyć abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, oraz biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt.

.Święcenia biskupie włączają do stanu biskupiego, w którym przedłuża się nieustanne trwanie grona Apostołów. Biskupi jako następcy Apostołów otrzymują od Chrystusa misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Poszczególni biskupi stoją na czele Kościołów partykularnych (diecezji) sprawując pasterskie rządy nad powierzoną im cząstką Ludu Bożego. Biskupi pomocniczy świadczą pomoc biskupom diecezjalnym w wypełnianiu ich misji. Święceń biskupich udziela się podczas mszy św. Po odczytaniu Ewangelii Kościół lokalny przez usta swego przedstawiciela prosi głównego szafarza o wyświęcenie elekta. Odczytuje się wówczas dokument papieski zawierający nominacje biskupią. Po homilii elekt wobec wszystkich zgromadzonych wyraża gotowość do pełnienia swego posługiwania zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła oraz w jedności z całym stanem biskupim i pod zwierzchnictwem biskupa Rzymu. Następnie wszyscy modlą się za elekta śpiewając litanię do wszystkich świętych. W tym czasie elekt pada na twarz. Po litanii ma miejsce istotny obrzęd sakramentu święceń. Główny konsekrator wkłada ręce na głowę elekta. To samo czynią wszyscy obecni biskupi. Potem odmawia się modlitwę konsekracyjną. W jej trakcie nad głową elekta diakoni trzymają księgę Ewangelii. Dalej ma miejsce namaszczenie głowy nowo wyświęconego biskupa olejem krzyżma, wręczenie księgi Ewangelii, nałożenie pierścienia i mitry oraz przekazanie pastorału. Wreszcie główny konsekrator i wszyscy obecni biskupi wymieniają z nowo wyświęconym pocałunek pokoju. Dalej mszę św. odprawia się jak zwykle. Po komunii św. zgromadzeni śpiewaja hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, a nowo wyświęcony biskup przechodzi przez kościół udzielając po raz pierwszy pasterskiego błogosławieństwa.
Pod koniec kwietnia papież Benedykt XVI mianował ks. Tadeusza Lityńskiego biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dotychczasowy proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie zastąpi na stanowisku biskupim bp. Pawła Sochę, ktory w ub. roku przeszedł na emeryturę

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/06/16-wierna-1.mp3|titles=wierna 1]

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/06/16-wierna-2.mp3|titles=wierna 2]

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/06/16-wierna-3.mp3|titles=wierna 3]

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/06/16-ks-zbigniew-samociak-o-bp-tadeuszu-litynskim.mp3|titles=ks Zbigniew Samociak o Bp Tadeuszu Lityńskim]

 

Dodaj komentarz