GUS: Polacy produkują coraz więcej śmieci

13:00

5 listopada 2017

Polska Agencja Prasowa

W 2016 roku na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 303 kg zebranych odpadów komunalnych, czyli o 20 kg więcej niż rok wcześniej – podał GUS. Wzrósł też udział śmieci zebranych w sposób selektywny.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w Polsce zebrano ponad 11,6 mln ton odpadów komunalnych, to o 7,3 proc. więcej niż w 2015 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało więc średnio 303 kg zebranych odpadów komunalnych. Najwięcej odpadów odebrano od mieszkańców województw: dolnośląskiego – 361 kg, zachodniopomorskiego i śląskiego – po 355 kg oraz lubuskiego – 346 kg. Najmniej natomiast „wyprodukowano” w województwach: świętokrzyskim (184 kg), lubelskim (196 kg) i podkarpackim (210 kg).

Większość (82,1 proc.) odpadów komunalnych w 2016 r. zostało odebranych od gospodarstw domowych. Ilościowo było to 9,5 mln ton, a więc o 7,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Drugim znaczącym źródłem pochodzenia odpadów komunalnych (15,1 proc.) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Ilość odpadów zebranych z tego źródła w 2016 r. wyniosła 1,76 mln ton (wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

Jak podał GUS, w 2016 r. odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych – z 23,4 proc. w 2015 r. do 25,2 proc. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 2,5 mln ton w 2015 r. do ok. 2,9 mln ton w 2016 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało ok. 77 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 55 kg).

W 2020 roku, zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Nieosiągnięcie tych wskaźników będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.Jak poinformowało PAP Ministerstwo Środowiska, w najbliższych miesiącach, w ramach kolejnej nowelizacji dyrektyw z zakresu gospodarki odpadami, zostaną jeszcze podniesione wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych. (PAP)

5 myśli na temat “GUS: Polacy produkują coraz więcej śmieci”

  1. Polacy nie produkujcie więcej śmieci – zadowolicie się bonkami?

  2. @ Jaro – „Coraz wyższy poziom zycia to i wiecej smieci.”

    Nie poziom życia, tylko wyższa konsumpcja, to więcej śmieci. Praktycznie mniej niż w Polsce, jest tylko w Rumunii. Więcej niż w Niemczech jest tylko w Danii.
    http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tsdpc240&plugin=1
    Wyższy poziom życia, jest wtedy, gdy procentowo więcej śmieci idzie do recyklingu (Recykling), lub jest spalane (Verbrennen) w nowoczesnych spalarniach gdzie stanowi źródło ciepła. Niższy poziom życia jest wtedy, gdy procentowo dużo śmieci ląduje na przystosowanym do tego wysypisku śmieci (Deponieren), lub na dzikim wysypisku śmieci (Keine Behandlung).
    http://www.focus.de/finanzen/experten/iwkoeln/abfall-nur-ein-land-in-der-eu-produziert-noch-mehr-muell-als-deutschland_id_6239128.html

Dodaj komentarz