Komunikat ZUS w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez orkan

13:20

11 października 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

ZUS pomaga poszkodowanym przez orkan Ksawery. Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy poszkodowani w czasie nawałnic, ale także mający z tego powodu trudności z odzyskaniem swoich należności. W takich sytuacjach można ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty.

O ulgę w spłacie należności może ubiegać się każdy przedsiębiorąca mający chwilowe problemy płatnicze uniemożliwiające pozyskanie środków na terminowe  regulowanie składek. Pozwoli to na dalsze funkcjonowanie na rynku, bez obaw o wystąpienie nieodwracalnych skutków np.  w postaci egzekucji. Ulgom podlegają składki w pełnej kwocie i  na wszystkie fundusze.

Odroczenie może dotyczyć wyłączenie składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dlatego też wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym, ustalonym czasie, bez podejmowania działań egzekucyjnych. Trzeba pamiętać, że ulga udzielona przedsiębiorcy może stanowić pomoc publiczną.

W placówkach ZUS pracują specjalni doradcy. Zadaniem doradców jest również pomoc w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Dodaj komentarz