Międzynarodowe ćwiczenia strażaków Wave 2017

18:12

4 października 2017

Izabela Patek

Reportażystka, dziennikarka działu kultury i gorzowskiej redakcji Radia Zachód Tel. 95 720 47 91.

W województwie lubuskim odbywają się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze dla grup ochrony ludności Unii Europejskiej pod kryptonimem „Wave 2017”. Celem tego projektu jest doskonalenie współpracy ze służbami, organizacjami i instytucjami, w tym siłami międzynarodowymi, w czasie powodzi o zasięgu przekraczającym możliwości operacyjne województwa.W ćwiczeniach biorą udział oprócz Polaków, strażacy z : Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Rumunii i Francji.

Zdaniem Patryka Maruszaka, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, ćwiczenia te pozwalają zrozumieć unijny mechanizm ochrony ludności oraz wypracować sposoby komunikacji, pomiędzy krajami w trakcie akcji ratowniczych: 


Podczas ćwiczeń pod nazwą „Wave 2017” doskonalą swoje umiejętności ratunkowe tzw. moduły ochrony ludności, zwane również grupami. Mówi Marcin Kędra z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

 


Jeden z czterech  modułów ochrony ludności działa w województwie lubuskim. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cyklicznie organizuje szkolenia w województwie, w którym zlokalizowana jest jedna z czterech tego typu grup ratowniczych.

W ćwiczeniach Wave 2017 przygląda się przedstawiciel Komisji Europejskiej Alfonso Lozano. Jego zdaniem podczas tych ćwiczeń można zobaczyć jak wygląda unijny mechanizm ochrony ludności:

Tłumaczenie słów Alfonso Lozano:


To, co podczas tych ćwiczeń trenujemy – to są sytuacje, w których dane państwo nie może sobie poradzić lub są to zdarzenia, dotyczące więcej niż jednego kraju. Ćwiczenia polegają na tym,  żeby wysyłać moduły, czyli drużyny skomponowane  z sił i środków, które działają w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

Zdaniem  Macela Lucaciu z rumuńskiego konsorcjum, które przygotowało te ćwiczenia, grupy skierowane do działań przeciwpowodziowych podczas szkoleń mogą się bardzo wiele nauczyć:

Tłumaczenie Marcela Lucaciu:

To są głównie ćwiczenie skierowane dla grup przeciwpowodziowych, posiadających pompy wysokiej wydajności.Te grupy używają łodzi ratunkowych.W tych jednostkach są stacje uzdatniania wody, oczyszczające ją z substancji chemicznych.Na żądanie Komisji Europejskiej prowadzimy też podczas ćwiczeń moduły medyczne.
Ćwiczenia „Wave 2017” potrwają do piątku.

 

 

 

 


 

Dodaj komentarz