NIK: Raport o stanie o diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

08:40

21 sierpnia 2017

Informacyjna Agencja Radiowa

W Polsce wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – raportuje Najwyższa Izba Kontroli. Z analizy stanu diagnostyki laboratoryjnej wynika, że ograniczenie dostępu badań jest skutkiem złego sposobu ich finansowania. Jak podaje NIK, niewykonanie badań laboratoryjnych we wczesnym stadium choroby powoduje, że wraz z jej zaawansowaniem rosną koszty leczenia. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę, że nie stworzono rejestru i wyceny badań laboratoryjnych oraz powszechnie obowiązującego systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, powiązanego z oceną jakości badań .

W ocenie NIK w laboratoriach brakuje kadry. Za mało jest lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Jak dodają kontrolerzy NIK, w Polsce diagnostyka laboratoryjna jest niedoceniania, a nakłady na sprzęt i środki do diagnostyki laboratoryjnej na tle krajów Unii Europejskiej są niewielkie – wynoszą jedynie 8,5 euro na osobę, podczas gdy np. w Słowenii jest to 23 euro, w Austrii 30 euro, a w Belgii 33,5 euro.

Jedna myśl na temat “NIK: Raport o stanie o diagnostyki laboratoryjnej w Polsce”

  1. Lekarz rodzinny nie chce wystawić skierowania do laboratorium,bo jest to ,,opłacane,,z jego kasy ,,na pacjenta,,Trzeba się naprosić i odpowiednio argumentować żeby z łaski skierowanie dostać.Podstawowe badania Powinny być OBLIGATORYJNIE raz w roku bez łaski w tym markery nowotworowe i krzywa cukrowa dla każdego pacjenta.A tak …..lekarz pyta:poco to pani/panu?A potem do piachu….a ZUS się cieszy…..wiecie już z czego

Dodaj komentarz