Nowe przepisy regulujące spory konsumenckie

14:39

11 stycznia 2017

Zbigniew Bodnar

Dziennikarz gorzowskiej redakcji Radia Zachód. Tel. 95 720 47 91.

Od wczoraj weszły w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przedsiębiorca, który odrzuci reklamację konsumenta będzie musiał poinformować go o możliwości rozwiązania sporu pozasądowo.

Przedsiębiorca odrzucając reklamację, musi poinformować klienta o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo. Jeżeli nie zgadza się z roszczeniem konsumenta i odmawia uznania reklamacji, a konsument nie chce kierować sprawy do sądu, może skorzystać z innych sposobów wyjścia z konfliktu.

Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy wówczas w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem. Mówi Tomasz Gierczak Miejski Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców w Gorzowie:

Dodaj komentarz