Nowe zasady budżetu obywatelskiego w Gorzowie

13:37

3 grudnia 2017

Elżbieta Kobelak

Dziennikarka Radia Gorzów 95,6 FM. E-mail: e.kobelak@radiogorzow.fm. Tel. 95 725 82 61.

Będą nowe zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Gorzowie. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy wydzielenie specjalnej puli rezerwowej.

Będzie to blisko 10 procent środków budżetu obywatelskiego. Po rozstrzygnięciu przetargów, często okazuje się, że zabezpieczona na realizację danego zadania kwota jest zbyt mała. Mówi wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz

Kolejna ze zmian dotyczyć będzie wyodrębnienia puli w wysokości 0,2 procent środków na działania informacyjne:

Trzecia ze zmian dotyczy sposobu wyłaniania zadań do budżetu. Dotychczas mieszkańcy najpierw zgłaszali zadania podczas spotkań, następnie weryfikowali je urzędnicy, a na końcu odbywało się głosowanie. Teraz kolejność ta będzie zmieniona

Nowe zasady budżetu obywatelskiego zaczną obowiązywać od przyszłego roku i dotyczyć będą inwestycji na rok 2019.

Dodaj komentarz