Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

13:37

17 lutego 2017

Anna Przybylak

Dziennikarka Radia Gorzów

Od poniedziałku rusza kolejna edycja „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Lubuscy policjanci będą prowadzili punkty konsultacyjne, uruchomią też specjalne numery telefonów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W punktach tych będą dyżurować eksperci.Policja podczas „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” współpracować będzie z takimi instytucjami jak: powiatowe centra pomocy w rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, prokuratury, miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz stowarzyszenia i inne organizacje społeczne.
Funkcjonariusze planują także spotkania z młodzieżą, podczas których omawiany będzie m.in. temat cyberprzestępczości i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omówiona zostanie też Polska Karta Praw Ofiary.

Wojewódzki Punkt Konsultacyjny będzie działał w siedzibie komisariatu przy Kwiatowej 10. Na piątek, 24 lutego, planowane jest tam spotkanie z kuratorem sądowym i urzędnikami z wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Dodajmy, że podczas zeszłorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym” lubuscy policjanci wraz z ekspertami udzielili ponad 50 indywidualnych porad. Najczęściej sprawy, z którymi zgłaszali się mieszkańcy, dotyczyły przemocy w rodzinie i procedur prawnych z tym związanych.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” to idea, która powstała w 2000 roku.

Dodaj komentarz