Zmiana organizacji ruchu na Zawarciu

09:19

19 listopada 2016

Filip Praski

Dziennikarz Radia Gorzów 95,6 FM. E-mail: f.praski@radiogorzow.pl

Dziś rozpoczyna się ostatni etap przebudowy ulic Fabrycznej i Towarowej.

W związku z tym, na Zawarciu nastąpiła zmiana organizacji ruchu.
Zakres robót zwiększony został o odcinek Fabrycznej od ul. Wawrzyniaka do ronda Św. Jerzego. Przebudowywany odcinek został wyłączony z ruchu kołowego, a jego główny objazd wyznaczono od ronda Świętego Jerzego ulicami: Przemysłową, Kolejową, Wawrzyniaka i Śląską. W ciągu trasy objazdu wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu, dlatego kierowcy muszą zwracać uwagę na znaki.
Zmianie uległy również trasy autobusów MZK przejeżdżających przez Zawarcie.

Szczegóły poniżej:

Tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania przebudowy ul. Fabrycznej i Towarowej – aktualizacja etap III

19 listopada (sobota) wykonawca przebudowy ulic Fabrycznej i Towarowej przystąpi do prac na ostatnim – trzecim – etapie inwestycji. Zakres robót zwiększony zostanie o odcinek Fabrycznej od ul. Wawrzyniaka do ronda Św. Jerzego. Przebudowywany odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Główny objazd zamkniętego odcinka w obu kierunkach wyznaczony zostanie od ronda Św. Jerzego ulicami: Przemysłową – Kolejową – Wawrzyniaka – Śląską. W ciągu trasy objazdu wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

1. Zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu, relacje priorytetowe wyznaczone zostaną wzdłuż objazdu:
– na skrzyżowaniu ulic: Przemysłowa – Kolejowa pierwszeństwo przejazdu wyznaczone zostanie dla relacji ul. Kolejowa – Przemysłowa w kierunku centrum. Wlot ul. Przemysłowej od strony ul. Mazowieckiej będzie podporządkowany – na skrzyżowaniu ulic: Kolejowa – Wawrzyniaka pierwszeństwo przejazdu wyznaczone zostanie dla relacji ul. Kolejowa – Wawrzyniaka w kierunku ul. Śląskiej. Południowy wlot ul. Wawrzyniaka będzie podporządkowany – na skrzyżowaniu ulic: Wawrzyniaka – Śląska pierwszeństwo przejazdu wyznaczone zostanie dla relacji ul. Śląska – Wawrzyniaka w kierunku ul. Kolejowej. Północny wlot ul. Wawrzyniaka będzie podporządkowany.
Powyższe zmiany zostaną odpowiednio oznakowane znakami D-1, A-7 i tabliczkami T-6 wskazującymi przebieg drogi głównej. W celu uniknięcia jazdy „na pamięć” na ww. skrzyżowaniu wykonawca zobowiązany jest ustawić dodatkowe oznakowanie: tablice informujące, znak A-7 wyposażony w lampę ostrzegawczą, a na jezdni wymalowane zostanie oznakowanie poziome barwy żółtej.

2. Na ul. Kolejowej i Wawrzyniaka (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Śląskiej), w celu zapewnienia płynności ruchu wyznaczonym objazdem, wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni.

3. Do czasu zakończenia inwestycji ul. Wawrzyniaka funkcjonować będzie jako droga bez przejazdu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania

Informacja w zakresie funkcjonowania MZK

Od 19 listopada (sobota) do odwołania w związku z zamknięciem z powodu remontu ulicy Fabrycznej zmianie ulegną trasy linii nr 101, 102, 111, 112, 116, 118, 125, 127, 133, 136, 401, 504. Autobusy tych linii w kierunku pętli „Śląska-Pole Golfowe” od ronda Św. Jerzego pojadą ulicami Przemysłową, Mazowiecką, Wawrzyniaka i Śląską. Na trasie objazdu zlokalizowane zostaną tymczasowe przystanki:

– na ul. Przemysłowej: „Fabryczna” (przy markecie „Biedronka”), „II LO” (za skrzyżowaniem z ul. Woskową);
– na ul. Wawrzyniaka: „Wawrzyniaka” (przy posesji nr 22), „MCK Zawarcie” (obok byłej hali „Mars”);
– na ul Śląskiej „Spokojna” (w zatoce parkingowej naprzeciw posesji nr 4) i od przystanku „Bracka” wrócą na stałą trasę.

Z pętli „Śląska-Pole Golfowe” w kierunku ronda Św. Jerzego od przystanku „Spokojna” autobusy pojadą ulicami: Śląską, Wawrzyniaka (obowiązuje przystanek „MCK Zawarcie” w okolicy MCK), Kolejową, Przemysłową (obowiązuje przystanek „Fabryczna” w okolicy galerii „Nova Park) i od Ronda Św. Jerzego powrócą na stałe trasy.
Podczas obowiązywania objazdu nie będą obsługiwane przystanki na ul. Fabrycznej w obu kierunkach.

Dodaj komentarz