Krystyna Sibińska

09:43

26 kwietnia 2017

Marek Lewandowski

09:39

25 kwietnia 2017

Paweł Ludniewski

09:42

24 kwietnia 2017

Andrzej Gawłowski

09:47

21 kwietnia 2017

Robert Surowiec

10:52

20 kwietnia 2017

Sebastian Pieńkowski

09:43

19 kwietnia 2017

Jerzy Synowiec

09:59

18 kwietnia 2017

Ks. Andrzej Szkudlarek

10:15

14 kwietnia 2017

Elżbieta Rafalska

09:47

13 kwietnia 2017

Marta Bejnar – Bejnarowicz

11:36

12 kwietnia 2017