Jacek Szymankiewicz

09:57

14 listopada 2017

Iwona Krawczyk

Z wiceprezydentem Gorzowa rozmawia B. Sadowski

2 myśli na temat “Jacek Szymankiewicz”

  1. Dużo mówi, ale nie jest kompetentny. Na przykład nie wie, że Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1948–1954, a następnie już tylko Zwiad WOP zaliczają się do organów bezpieczeństwa państwa. Zarówno pod rządami obowiązującej uprzednio ustawy lustracyjnej z 1997  r., jak i tej z 2006  r. całość Wojsk Ochrony Pogranicza w okresie od 1 grudnia 1949 do 7 grudnia 1954  r., tj. gdy podlegały Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, została zakwalifikowana do organów bezpieczeństwa państwa. Podstawa prawna: Art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst ujednolicony wg. stanu na dzień 16.06.2016).

Dodaj komentarz